Lịch Sinh Hoạt 1 Ngày 2018-08-18T16:17:33+00:00

Lịch Sinh Hoạt 1 Ngày

LỚP 6 – 12 THÁNG

Thời gian Hoạt động
7h00-7h30 Đón trẻ – massage – tắm nắng
7h30-8h15 Ăn sáng / uống sữa
8h15-8h30 Hoạt động học tập
8h30-10h Ngủ giấc 1
10h-10h30 Ăn trưa / Uống sữa
10h30-11h30 Vệ sinh – Chơi tự do
11h30-13h50 Ngủ giấc 2
14h00-14h30 Ăn xế/ Uống sữa
14h30-15h15 Chơi tập phát triển giác quan/nhận thức
15h15-16h00 Uống sữa – Vệ sinh
16h00-17h00 Trả trẻ

CÁC LỚP CÒN LẠI

  • Đối với trẻ dưới 18 tháng, sẽ có thêm giấc ngủ ngắn vào buổi sáng theo nhu cầu
Thời gian Hoạt động
7h00-7h30 Đón trẻ
7h30-8h30 Ăn sáng
8h30-9h00 Hoạt động học tập
9h00-9h30 Uống sữa lần 1
9h30-10h00 Hoạt động vui chơi
10h00-10h15 Rửa tay lau mặt chuẩn bị ăn trưa
10h15-10h45 Ăn trưa
10h45-11h30 Uống sữa lần 2
11h30-13h50 Ngủ trưa
14h15-14h45 Ăn xế
14h45-15h30 Chơi tập phát triển giác quan/nhận thức
15h30-16h00 Ăn yaourt/ nước trái cây
Vệ sinh
16h00-17h00 Trả trẻ