Lịch Sinh Hoạt 1 Ngày 2017-08-05T21:01:00+00:00

Lịch Sinh Hoạt 1 Ngày

LỚP 6 – 12 THÁNG

Thời gian Hoạt động
7h00-7h30 Đón trẻ – massage – tắm nắng
7h30-8h15 Ăn sáng – ăn yaourt
8h15-9h15 Ngủ giấc 1
9h15-10h15 Vệ sinh cá nhân, uống sữa, hoạt động học tập
10h15-10h45 Uống nước trái cây – vệ sinh
10h45-11h30 Uống sữa
11h30-13h50 Ngủ giấc 2
14h00-14h45 Ăn xế
14h45-15h15 Chơi tập phát triển giác quan/nhận thức
15h15-16h00 Uống sữa – Vệ sinh
16h00-17h00 Trả trẻ

CÁC LỚP CÒN LẠI

Thời gian Hoạt động
7h00-7h20 Đón trẻ – Thể dục sáng – tắm nắng
7h20-8h30 Ăn sáng
8h30-9h00 Hoạt động học tập
9h00-9h30 Uống sữa lần 1
9h30-10h00 Hoạt động vui chơi
10h00-10h15 Rửa tay lau mặt chuẩn bị ăn trưa
10h15-10h45 Ăn trưa
10h45-11h30 Uống sữa lần 2
11h30-13h50 Ngủ trưa
14h15-14h45 Ăn xế
14h45-15h30 Chơi tập phát triển giác quan/nhận thức
15h30-16h00 Ăn yaourt/ nước trái cây
Vệ sinh
16h00-17h00 Trả trẻ